კომპანიის პროგრესი

In
2010 წელი

დაარსდა Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.

In
2013 წელი

პროდუქციის პირველი პარტია მასობრივ წარმოებაში შევიდა.

In
2014 წელი

აგარის წლიური წარმოება და გაყიდვები 300 ტონაზე მეტი, შემოსავალი 34,86 მილიონი RMB.

In
2015 წელი

აგარის წლიური წარმოება და გაყიდვები 500 ტონაზე მეტი, შემოსავალი 52,37 მილიონი RMB.

In
2016 წელი

ჩამოთვლილია "ახალი სამი დაფაზე".

In
2017 წელი

სამრეწველო გამომუშავება უმაღლეს ბერკეტამდე