აგაროზა

  • Agarose

    აგაროზა

    აგაროზა არის ხაზოვანი პოლიმერი, რომლის ძირითადი სტრუქტურაა მონაცვლეობითი 1, 3-დაკავშირებული β-D-გალაქტოზის და 1, 4-დაკავშირებული 3, 6-ანჰიდრო-α-L-გალაქტოზის გრძელი ჯაჭვი.აგაროზა, როგორც წესი, იხსნება წყალში 90℃-ზე ზევით გაცხელებისას და წარმოქმნის კარგ ნახევრად მყარ გელს, როდესაც ტემპერატურა იკლებს 35-40℃-მდე, რაც მისი მრავალჯერადი გამოყენების მთავარი მახასიათებელი და საფუძველია.აგაროზის გელის თვისებები ჩვეულებრივ გამოიხატება გელის სიძლიერის მიხედვით.რაც უფრო მაღალია სიძლიერე, მით უკეთესია გელის მოქმედება.სუფთა აგაროზა ხშირად...