აგაროზა

  • Agarose

    აგაროზა

    აგაროზა არის წრფივი პოლიმერი, რომლის ძირითადი სტრუქტურაა 1, 3 უკავშირდება β-D- გალაქტოზას და 1, 4 უკავშირდება 3, 6-ანჰიდრო-α-L-გალაქტოზას მონაცვლე გრძელი ჯაჭვი. ზოგადად აგაროზა იხსნება წყალში, როდესაც თბება 90 to -ზე მაღლა და ქმნის კარგ ნახევრად მყარ გელს, როდესაც ტემპერატურა იკლებს 35-40 ℃-მდე, რაც მისი მრავალჯერადი გამოყენების ძირითადი მახასიათებელი და საფუძველია. აგაროზას გელის თვისებები, როგორც წესი, გამოხატულია გელის სიძლიერის მიხედვით. რაც უფრო მაღალია სიძლიერე, მით უკეთესი იქნება ლარის მოქმედება. სუფთა აგაროზა ხშირად არის ...