ბაქტერიოლოგიური აგარი

  • Bacteriological Agar 

    ბაქტერიოლოგიური აგარი 

    Fujian Global Ocean- ის სამკურნალო აგარი იყენებს გელიდიუმს, როგორც ნედლეულს, რომელიც მოპოვებულია უფრო რთული და სამეცნიერო მეთოდებით, რისთვისაც აუცილებელია ბიოლოგიური კულტივაციის გაკეთება. Fujian Global Ocean სამკურნალო დონის აგარს აქვს უპირატესობა დაბალი ტემპერატურის პირობებში, კარგი გამჭვირვალობა, ნალექების დაფიქსირება და ა.შ. –ბაქტერიოლოგიური კულტურა ...